Oiva-raportti

Yleistä Oivasta

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontatulokset julkistetaan sitä mukaa, kun kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.

Miltä Oiva-raportti näyttää ja mitä se sisältää?

Oiva-raportti sisältää useita hymiöarvosanoja. Siinä näkyy sekä tarkastuksen tulos että kaikki yrityksen sillä tarkastuskerralla eri asiakokonaisuuksista saamat hymiöt. Oiva-raportti sisältää myös sanalliset Oiva-huomiot, jotka selventävät syitä sille, miksi arvosana jossakin kohdassa ei ollutkaan oivallinen. Oiva-raportista näkee lisäksi kahden edellisen kerran tarkastustuloksen.

Miten löydän Punnitse ja Säästä -ketjun myymälöiden Oiva-raportit?

Oiva-raportteja haetaan Oivahymy.fi -sivustolta. Saat kaikkien Suomen Punnitse ja Säästä -myymälöiden raportit näkyviin kirjoittamalla Oivahymy.fi -sivuston Hae yrityksiä -hakukenttään hakusanaksi ”punnitse”. Haun kautta löytyneet yritykset näkyvät myös kartalla.

Voit hakea raportteja myös paikkakunnan perusteella, kirjoita tällöin hakukenttään paikkakunnan nimi.

Jos raportteja ei omalta paikkakunnaltasi vielä löydy, siellä ei ole vielä tehty tarkastuksia Oivan mukaisesti tai sitten tarkastus on tehty, mutta raportti on vasta tulossa oivahymy.fi -sivustolle. Kun tarkastaja on hyväksynyt raportin, se on luettavissa noin viikon kuluttua. Viive johtuu siitä, että yrityksen on saatava tarkastuksen tulos tietoonsa ennen Oiva-raportin julkistamista.

Oiva-raportti julkaistaan vain 1.5.2013 jälkeen tehdyistä tarkastuksista. Kaikista Suomen elintarvikealan yrityksistä ei siis ole tarkoitus yhtäaikaisesti julkaista Oiva-raportteja, vaan elintarvikevalvojat tekevät kunnissaan tarkastuksia valvontasuunnitelman mukaisesti kuten ennenkin. Valvontasuunnitelmassa eri yrityksillä on erilainen tarkastustiheys. Voi siis mennä pidemmänkin aikaa, ennen kuin jonkun tietyn tarjoilupaikan tai myymälän Oiva-raportti on sivustolla luettavissa.

REALLY?