Pääsiäiskampanjan arvonnan säännöt

Järjestäjä

Parhaat Eväät Oy, Punnitse & Säästä -ketju. Jäljempänä järjestäjä.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyiden kanssa. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä osallistumislomake. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Osallistumisaika

Kampanja alkaa 10.3.2016. Arvonta päättyy 24.3.2016 klo 16.00. Ilmoitamme voittaja punnitse.fi -sivuilla aikaisintaan 1.4.2016 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
 

Palkinto ja sen luovutus

Järjestäjä arpoo voittajat. Palkintoa ei voi lunastaa käteisenä tai vaihtaa muuksi. Palkinto lähetetään kirjeenä voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistuja on antanut virheelliset yhteystiedot tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia. Järjestäjä ei vastaa palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä aiheutuneisiin kuluihin. Mikäli voittaja ei ilmoita yhteystietojaan kahden (2) viikon kuluessa järjestäjän yhteydenoton jälkeen, arvotaan palkinto uudelleen.

Palkinnot

1 kpl 100 € arvoinen Punnitse & Säästä -lahjakortti
2 kpl 50 € arvoista Punnitse & Säästä -lahjakorttia
7 kpl 20 € arvoista Punnitse & Säästä -lahjakorttia

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Henkilötietojen käsittely
Parhaat Eväät Oy tallentaa osallistujien henkilötiedot. Osallistujien henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi rekisteriselosteen mukaisesti sekä markkinointiviestien lähettämiseksi. Järjestäjä ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle. Rekisteriselosteesta tarkemmin alla. 

 

REKISTERISELOSTE

Parhaat Eväät Oy:n kilpailu-, kampanja- sekä verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Parhaat Eväät Oy
Tuottotie 7
33960 Pirkkala
Sähköposti etunimi.sukunimi@punnitse.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Heli Harlin
Parhaat Eväät Oy
Puhelin  045 1665 470
Sähköposti heli.harlin@punnitse.fi

3. Rekisterin nimi

Parhaat Eväät Oy:n kilpailu-, kampanja- sekä verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja voidaan käyttää

•                          kampanjoiden ja kilpailujen toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi
•                          asiakkaan tai osallistujan tunnistamiseksi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

•                          etunimi ja sukunimi
•                          yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta tai käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tai käyttäjältä itseltään hänen ilmoittaessaan tietonsa rekisterinpitäjälle kilpailuun tai kampanjaan osallistumisen yhteydessä.

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan analytiikan ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan yritykseen kuuluville tahoille.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietokannan käyttöoikeus Parhaat Eväät Oy:n ja ketjun kilpailuihin ja kampanjoihin on työntekijöillä sekä rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta vastaavilla työntekijöillä.

9. Rekisteriin tallennettujen tietojen tarkastus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa

REALLY?